Εφαρμόστε τις γνώσεις που μάθατε στην θεωρία. Πειραματιστείτε αλλάζοντας τον κώδικα στο πεδίο κειμένου όσες φορές θέλετε και δείτε κάθε φορά το αποτέλεσμα που προκύπτει στο κάτω πλαίσιο, πατώντας το κουμπί Δοκίμασε το.
Κώδικας
Εφαρμόστε τις γνώσεις που μάθατε στην θεωρία. Πειραματιστείτε αλλάζοντας τον κώδικα στο πεδίο κειμένου όσες φορές θέλετε και δείτε κάθε φορά το αποτέλεσμα που προκύπτει στο κάτω πλαίσιο, πατώντας το κουμπί Δοκίμασε το.

Αποτέλεσμα στον browser