Η ετικέτα body περιλαμβάνει την ιδιότητα text με την οποία ορίζουμε το χρώμα του κειμένου όλης της σελίδας