Η ετικέτα body περιλαμβάνει την ιδιότητα bgcolor με την οποία ορίζουμε το χρώμα του φόντου όλης της σελίδας