Πίνακας με Περίγραμμα 0
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με Περίγραμμα 1
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με Περίγραμμα 2
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με Περίγραμμα 3
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με Περίγραμμα 7
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με Περίγραμμα 15
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2