Το onclick λειτουργεί επίσης και σε παραγράφους, δηλαδή σε κείμενα ορισμένα από τις ετικέτες <p> και </p>. Αυτή η παράγραφο που διαβάζετε περιέχει το Γεγονός onclick, πράγμα που σημαίνει ότι αν πατήσετε με το ποντίκι σας οπουδήποτε μέσα στην παράγραφο θα ενεργοποιηθεί μια λειτουργία Javascript που στην προκειμένη περίπτωση είναι η εμφάνιση ενός μηνύματος.