Φύλο: Ανδρας Γυναίκα

Ηλικία: <18 > 18 και < 30 > 30

Τόπος διαμονής: Μακεδονία Θράκη Στερεά Ελλάδα