Εικόνα σαν φόντο σε όλο τον πίνακα
κελί 1,1 κελί 1,2 κελί 1,3
κελί 2,1 κελί 2,2 κελί 2,3
κελί 3,1 κελί 3,2 κελί 3,3
Για να ορίσουμε μια εικόνα σαν φόντο σε ολόκληρο τον πίνακα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background στην ετικέτα table

Εικόνα σαν φόντο σε μια γραμμή του πίνακα
κελί 1,1 κελί 1,2 κελί 1,3
κελί 2,1 κελί 2,2 κελί 2,3
κελί 3,1 κελί 3,2 κελί 3,3
Για να ορίσουμε μια εικόνα σαν φόντο σε μια γραμμή του πίνακα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background στην ετικέτα tr

Εικόνα σαν φόντο σε ένα κελί του πίνακα
κελί 1,1 κελί 1,2 κελί 1,3
κελί 2,1 κελί 2,2 κελί 2,3
κελί 3,1 κελί 3,2 κελί 3,3
Για να ορίσουμε μια εικόνα σαν φόντο σε ένα κελί του πίνακα, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα background στην ετικέτα td