Αυτή η σελίδα έχει background ένα εικονίδιο το οποίο έχει μέγεθος μόλις 1 pixel μήκος και 5 pixel ύψος (1Χ5). Το εικονίδιο αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να γεμίσει όλη η οθόνη.