Υπόλοιπο κείμενο Αυτό το κείμενο είναι βάση

Υπόλοιπο κείμενο Αυτό το κείμενο είναι εκθέτης

52 = 25