Αυτό το κείμενο είναι bold
Αυτό το κείμενο είναι strong
Αυτό το κείμενο είναι big