Το περιεχόμενο των Μαθημάτων αποτελείται από ενότητες εμπλουτισμένες από θεωρία και πολλά παραδείγματα. Οι ενότητες κάθε Σειράς Μαθημάτων είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε οι πρώτες στην σειρά να ασχολούνται με εισαγωγικά θέματα και καθώς φτάνουμε προς την τελευταία να παρουσιάζουν όλο και πιο δύσκολα θέματα λειτουργώντας έτσι σαν κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί κανείς, ανεξάρτητα από το επίπεδο της γνώσης του, να διαβάσει μια Σειρά Μαθημάτων επιλέγοντας την ενότητα που τον ενδιαφέρει να μάθει ή να θυμηθεί ή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Αν κάποιος έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο που παρουσιάζει μια Σειρά Μαθημάτων μπορεί να διαβάσει τις ενότητες ξεκινώντας από την πρώτη μαθαίνοντας έτσι το αντικείμενο βήμα προς βήμα.