Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία τα κενά διαχειρίζονται κανονικά, δηλαδή αν υπάρχουν περισσότερα απο ένα συνεχόμενα κενά, θα εμφανιστεί μόνο ένα και θα αγνοηθούν τα υπόλοιπα

Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία τα κενά διαστήματα εμφανίζονται όπως στο πηγαίο κώδικα, χωρίς ο browser να αγνοήσει κανένα απο αυτά.

Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία το κείμενο δεν θα αλλάξει γραμμή ακόμη και αν υπερβεί το μήκος του χώρου που βρίσκεται.
Θα αλλάξει γραμμή μόνο όταν δει την ετικέτα br /