Ορισμός των στυλ

Στην ενότητα αυτή θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους εισάγουμε τα στυλ στις σελίδες HTML

Στον παρακάτω κώδικα θα δείτε ένα απλό στυλ το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στα παραδείγματα της ενότητας. Μην ανησυχείτε αν δεν μπορείτε να ερμηνέψετε τον κώδικα αυτόν. Διαβάζοντας τις επόμενες ενότητες θα είστε έτοιμοι όχι μόνο να ερμηνέψετε αλλά και να γράφετε αρχεία με δεκάδες στυλ.