Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία το κείμενο εμφανίζεται με κεφαλαία, παρότι στον πηγαίο κώδικα είναι γραμμένα με πεζά

Αυτή ΕΊΝΑΙ μια Παράγραφος στην οποία ΤΟ ΚΕΊΜΕΝΟ εμφανίζεται με ΜΙΚΡΆ.

Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία το πρώτο γράμμα κάθε λέξης εμφανίζεται με κεφαλαίο.