Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία το κείμενο εμφανίζεται από δεξιά προς τα αριστερά.

Αυτή είναι μια παράγραφος στην οποία το κείμενο εμφανίζεται από αριστερά προς τα δεξιά.