Η ετικέτα ul εισάγει μια μη αριθμημένη λίστα στην σελίδα μας. Το ul είναι τα δύο πρώτα γράμματα από το Unordered List. Η ετικέτα li προσθέτει γραμμές στην λίστα. Η ιδιότητα type της ετικέτας ul ορίζει το σύμβολο που μπαίνει μπροστά από κάθε γραμμή της λίστας. Οι τιμές που παίρνει η ιδιότητα type είναι οι εξής: disc, circle, square