Το πάνω περιθώριο padding των επικεφαλίδων του πίνακα είναι 3cm, ενώ το πάνω περιθώριο padding των περιεχομένων των κελιών του πίνακα είναι 1cm.

Όνομα Επώνυμο Ηλικία
χχχχχχ χχχχχχχχχ χχ
χχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχ χχ
χχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχ χχ