Το περιθώριο padding των επικεφαλίδων είναι 3cm, 1cm, 3cm, 1cm για την πάνω, την δεξιά, την κάτω και την αριστερή πλευρά τους αντίστοιχα.
Ενώ το περιθώριο padding των περιεχομένων των κελιών είναι 0.5cm, 1cm, 0.5cm, 1cm για την πάνω, την δεξιά, την κάτω και την αριστερή πλευρά τους αντίστοιχα.

Όνομα Επώνυμο Ηλικία
χχχχχχ χχχχχχχχχ χχ
χχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχ χχ
χχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχ χχ