Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς περίγραμμα

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος dashed

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος dotted

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος double

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος groove

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος inset

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος outset

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος ridge

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ περιγράμματος solid