Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin

Αυτή είναι μια παράγραφός όπου το δεξί περιθώριο είναι 4cm

Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin