Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin

Αυτή είναι μια παράγραφός όπου το αριστερό περιθώριο είναι 4cm

Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin