Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin

Αυτή είναι μια παράγραφός με margin. Το επάνω περιθώριο είναι 1cm, το δεξί περιθώριο είναι 2cm, το κάτω περιθώριο είναι 3cm και το αριστερό είναι 4cm

Αυτή είναι μια παράγραφός χωρίς margin