Αυτός ο πίνακας έχει φόντο σε όλο τον πίνακα
       
       
       
       

Αυτός ο πίνακας έχει φόντο σε μερικές γραμμές
       
       
       
       

Αυτός ο πίνακας έχει φόντο σε μερικά κελιά