Περάστε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω απο τις παραγράφους και δείτε πως αλλάζει ο κέρσορας

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή auto

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή cross

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή default

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή help

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή move

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή n-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή ne-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή nw-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή pointer

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή e-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή s-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή se-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή sw-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή text

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή w-resize

Αυτή είναι μια παράγραφός στην οποία η ιδιότητα cursor έχει την τιμή wait