Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ dotted

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ dashed

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ solid

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ double

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ groove

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ ridge

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ inset

Αυτή είναι μια παράγραφός με στυλ outset