Αυτή είναι μια παράγραφός που έχει πάχος σε όλες τις πλευρές του πλαισίου 5 pixels