Αυτή είναι μια παράγραφός της όλες οι πλευρές του πλαισίου έχουν πάχος 5 pixels