Μπορείτε να πατήσετε το παρακάτω κουμπί χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων ALT+ b