Οι ιδιότητες (attributes) των ετικετών είναι τιμές που δίνουν στην ετικέτα διάφορα χαρακτηριστικά. Κάθε μια από αυτές τις τιμές επιδρά διαφορετικά στην εμφάνιση ή την λειτουργία των ετικετών. Μια ιδιότητα μπαίνει αμέσως μετά το όνομα της ετικέτας και αποτελείται από το όνομα της και μια τιμή μέσα σε διπλά εισαγωγικά.

Μια ετικέτα με ιδιότητες είναι κάπως έτσι:
<όνομα-ετικέτας ιδιότητα1="τιμη" ιδιότητα2="τιμη" ιδιότητα3="τιμη">...</όνομα-ετικέτας>

Η ετικέτα <p>, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει την ιδιότητα align η οποία ορίζει την στοίχιση του κειμένου μέσα στην παράγραφο. Η ιδιότητα align παίρνει μια από τις τιμές: left, center, right, justify
Η ιδιότητα align στην ετικέτα <p>
<p align="center">Παράγραφος</p>
<p align="left">Παράγραφος</p>
<p align="right">Παράγραφος</p>
<p align="justify">Παράγραφος</p>
Δοκιμάστε να αλλάξετε την τιμή της ιδιότητας align και δείτε το αποτέλεσμα
Η ιδιότητα align έχει αφαιρεθεί στην HTML5. Χρησιμοποιούμε CSS για να ορίσουμε στοίχηση του κειμένου μέσα στην ετικέτα
Η χρηση των ιδιοτήτων μέσα στις ετικέτες είναι, όχι όμως πάντα, προαιρετική. Σε ορισμένες, πολύ λίγες, ετικέτες κάποιες ιδιότητες είναι υποχρεωτικές.

Στην Λίστα Ετικετών μπορείτε να δείτε όλες τις ιδιότητες που μπορεί να πάρει κάθε μια ετικέτα

Κοινές ιδιότητες για όλες τις ετικέτες

Αν και για κάθε ετικέτα υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα διαθέσιμων ιδιοτήτων, υπάρχουν και κάποιες ιδιότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις ετικέτες. Αυτές είναι οι παρακάτω :
ΙδιότηταΤιμήΠεριγραφήΕξαιρούνται οι ετικέτες
accesskey χαρακτήρας Ορίζει ένα χαρακτήρα του πληκτρολογίου με τον οποίο, όταν θα πατάμε, θα έχουμε άμεση προσπέλαση στο στοιχείο  
class κανόνας μιας κλάσης ή
όνομα της κλάσης
Ορίζει το στυλ του στοιχείου <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>
dir ltr (=left to right)
ή
rtl (=right to left)
Ορίζει την κατεύθυνση του κειμένου. Η γραφή μερικών γλωσσών (κυρίως των ανατολικών χωρών) αποτυπώνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά (ltr) <base>, <br />, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, <script>
id όνομα id ορίζει ένα μοναδικό όνομα (ταυτότητα) για ένα στοιχείο της σελίδας ώστε να μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό μέσα από ένα script (π.χ. JavaScript ή VBScript) <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>
lang κωδικός της γλώσσας Ορίζει τον κωδικό της γλώσσας (GR για τα ελληνικά, EN για τα αγγλικά, κτλ.) <base>, <br />, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, <script>
style κανόνας style ορίζει το στυλ του στοιχείου <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>
tabindex αριθμός ορίζει την σειρά tab των στοιχείων της σελίδας  
title κείμενο ορίζει το κείμενο του πλαισίου το οποίο εμφανίζεται όταν αφήνουμε τον δείκτη του ποντικιού μας επάνω στο στοιχείο (mouseover event) <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>

Μπορείτε επίσης να δείτε τις κοινές (standard) ιδιότητες της HTML5
Pin It