Γενικά για την XHTML

Η XHTML είναι συνδυασμός της HTML και της XML. Πιο συγκεκριμένα η XHTML είναι μια παραλλαγή της HTML γραμμένη με κανόνες σύνταξης της XML, δηλαδή ο κώδικας ενός XHTML αρχείου μπορεί να περιέχει σχεδόν όλες τις ετικέτες που περιέχει και η HTML, με διαφορά την αυστηρότερη σύνταξη του κώδικα.

Τα αρχικά της XHTML είναι από το EXtensible HyperText Markup Language το οποίο σημαίνει εκτεταμένη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Είναι μια πιο αυστηρή και πιο καθαρή έκδοση της HTML και μοιάζει πολύ με την HTML 4.01, η οποία είναι η τελευταία αναθεώρηση του προτύπου HTML το οποίο διαχειρίζεται το W3 Consortium. Ο ίδιος οργανισμός ανέπτυξε και διαχειρίζεται το πρότυπο της XHTML. Η τελευταία αναθεώρηση της XHTML είναι η XHTML 1.0 και ελευθερώθηκε στην αγορά (released) 26 Ιανουαρίου 2000. Σήμερα όλοι οι browsers είναι συμβατοί και μπορούν να "διαβάσουν" XHTML κώδικα, ενώ όλο και περισσότερες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν το πρότυπο της XHTML αντί αυτό της HTML.

Για να μπορέσετε να συνεχίσετε στις ενότητες της XHTML θα πρέπει να γνωρίζετε HTML και CSS

Ο Κώδικας XHTML

Μέσα στις ενότητες των μαθημάτων XHTML θα συναντήσετε πολλές φορές ένα γαλάζιο πλαίσιο στο οποίο είναι γραμμένο το παράδειγμα του κώδικα XHTML στο οποίο αναφέρεται η θεωρία. Το πλαίσιο είναι κάπως έτσι:
Τίτλος παραδείγματος
<table border="1">
<tr>
<td>γραμμή 1, στήλη 1</td>
<td>γραμμή 1, στήλη 2</td>
</tr>
<tr>
<td>γραμμή 2, στήλη 1</td>
<td>γραμμή 2, στήλη 2</td>
</tr>
</table>
περισσότερα για το παράδειγμα

Ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στα πλαίσια αυτά, δεν αποτελεί τον κώδικα μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας, αλλά ένα μέρος του κώδικα μιας ολοκληρωμένης ιστοσελίδας. Από τις πρώτες ενότητες θα μάθετε την μορφή του κώδικα (δηλαδή πως αρχίζει και πως τελειώνει ένας XHTML κώδικας) που έχει μια ιστοσελίδα

Η εφαρμογή 'Δοκίμασε το'


Το Δοκίμασε το είναι μια απλή εφαρμογή στην οποία μπορείτε να γράψετε XHTML κώδικα σε ένα πεδίο κειμένου και αφού πατήσετε το κουμπί να δείτε το αποτέλεσμα του κώδικα αυτού στην δεξιά οθόνη. Στις σελίδες των Μαθημάτων θα δείτε αρκετές φορές τον σύνδεσμο (link) Δοκίμασε το όπου πατώντας τον μπορείτε να μεταβαίνετε στην εφαρμογή και να δοκιμάζετε στην πράξη τις γνώσεις που μαθαίνετε στην Θεωρία.
Pin It